Informujemy, że z powodów technicznych składanie zamówień obecnie nie jest możliwe.

Kategorie

Wyszukiwarka

Filtrowanie

W jaki sposób trafiłeś na nasz sklep?

Regulamin Sklepu Internetowego


Regulamin Sklepu Internetowego Gfree24

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Usługodawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektronicznym www.gfree24.pl jest Dariusz Brągiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gfree24 Dariusz Brągiel z siedzibą w miejscowości Jasło, 38 - 200, ul. Grunwaldzka 70, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Numer NIP: 6852223946, numer REGON: 181086840, adresie poczty elektronicznej: info@gfree24.pl numerze telefonu: 669049081
§ 2. Dariusz Brągiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gfree24 Dariusz Brągiel zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych i prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem email: info@gfree24.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem elektronicznym sklepu www.gfree24.pl lub pod numerem telefonu: 669 049 081
§ 4. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna – sprzedaży.
§ 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz do Internetu.
§ 6. Zabrania się użytkownikowi sklepu internetowego ingerencji w jego oprogramowanie oraz umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
§ 1. Informacje handlowe oraz produkty zamieszczone pod adresem elektronicznym Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
§ 2. Usługodawca/Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
§ 3. Cena Produktu uwidoczniona pod adresem elektronicznym Sklepu podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Internetu.
§ 5. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
§ 6. W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu "Dodaj do koszyka".
§ 7. Akceptacja koszyka następuje na podstawie przycisku „Zamówienie” w wyniku czego Kupujący jest przekierowywany do opcji "Wybierz sposób płatności" w celu wyboru sposobu płatności, następnie do opcji "Wybierz sposób dostawy" w celu wyboru sposobu dostawy, następnie do formularza "Dane do wysyłki" w celu uzupełnienia danych do wysyłki.
8. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę zakupu, uzupełnia pole "Faktura" w opcji "Faktura / Paragon", a nastepnie  formularz "Dane do faktury".
§ 9. Kupujący składa zamówienie za pomocą przycisku "Zamawiam".
§ 10. Osoba składająca zamówienie oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 11. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
§ 12. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać pełne oraz zgodne z prawdą dane osoby składającej zamówienie:
- imię i nazwisko kupującego lub nazwę firmy,
- dane adresowe do dostawy: miejscowość, kod, ulica, numer budynku/lokalu,
- telefon oraz adres email w celu weryfikacji zamówienia oraz dla firmy kurierskiej w celu powiadomienia o statusie przesyłki,
- określenie zakupionego produktu przez dodanie go do koszyka,
- cenę towaru.
§ 13. Poprawne co do formy złożenie Zamówienia potwierdzane jest przez Sklep wysłanym emailem na adres elektroniczny Kupującego.
§ 14. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości email, która zawiera:
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
§ 15. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę (Kupującego) oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji co następuje przez wysłanie do Kupującego zwrotnego emaila.
§ 16. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

SPOSÓB PŁATNOŚCI I WYSYŁKI:
§ 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1 .Przedpłata - płatność przelewem na rachunek bankowy
2. Za pobraniem - płatność przy odbiorze

Nazwa sprzedawcy: Gfree24 Dariusz Brągiel
Adres sprzedawcy: ul. Grunwaldzka 70, 38-200 Jasło
Numer rachunku bankowego: 98 1320 1537 2506 7709 2000 0001
Nazwa banku: BP S.A.
Tytuł: Nr Zamówienia

§ 2. Klient obowiązany jest do zapłaty Wartości zamówienia w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówenia lub przy odbiorze towaru, w zależności od wybranej opcji.
§ 3. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów przesyłki, która na terenie Polski wynosi w zależności od wybranej opcji:

Przesyłka kurierska - Poczta Polska:

Cena przesyłki w przypadku przedpłaty na konto: 18,99 zł
Cena przesyłki w przypadku wysyłki za pobraniem: 21,49 zł

Darmowa przesyłka przy zamówieniu powyżej 299 zł.

§ 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby wysyłki:
Przesyłka kurierska - Poczta Polska
 

Standardowy czas realizacji zamówienia: 1 - 5 dni roboczych.
Standardowy czas  dostawy: 1 - 3 dni robocze.
W przypadku wybrania opcji Przedpłata, termin płatności wynosi 3 dni robocze.

Przesyłki realizowane są za pośrednictwem usług kurierskich Poczty Polskiej lub transportem własnym firmy.
 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
§ 1. Po Zatwierdzeniu zamówienia oraz z chwilą wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy następuje realizacja zamówienia, która zwykle trwa od 1 – 5 dni roboczych, nie dłużej jednak niż 14 dni.
§ 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym firmy.
§ 3. Standardowy czas dostawy to 1 – 3 dni robocze.
§ 4. Przy dostawie towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego towaru.
§ 5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (np. kartonu lub taśmy), niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
§ 6. Przesyłki do hoteli, szpitali, dużych firm, urzędów administracji i innego rodzaju instytucji firma kurierska dostarcza do recepcji lub sekretariatu.

GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI
§ 1. Produkty opuszczające firmę są zawsze kontrolowane pod względem terminów przydatności do spożycia oraz braku uszkodzeń.
§ 2. Produkty są kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, tylko zmienia wizualny wygląd produktu.
§ 3. Termin przydatności poszczególnych produktów do spożycia jest podany na opakowaniach.

ZWROTY I REKLAMACJE
§ 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
§ 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
§ 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym - nienaruszone oryginalne opakowanie produktów.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
§ 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
§ 5. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem.
§ 6. Zwrot Wartości koszyka następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§ 7. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania wartości koszyka do czasu zwrotu towaru.
§ 8. Zwrot wartości koszyka następuje na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
§ 9. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
§ 10. Zawiadomienia o niezgodności Zamówienia z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przez przesłanie wiadomości email na adres: info@gfree24.pl
§ 11. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Grunwaldzka 70, 38-200 Jasło.
§ 12. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.
§ 13. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy Gfree24 Dariusz Brągiel, ul. Grunwaldzka 70, 38-200 Jasło.
§ 14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
§ 15. Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący traci uprawnienia przewidziane z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem 1 miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy przez wysłanie drugiej stronie oświadczenia woli w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej info@gfree24.pl
§ 2. Rozwiązanie umowy powoduje likwidację konta Usługobiorcy na www.gfree24.pl i oznacza cofnięcie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

DANE OSOBOWE
§ 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych, którego administratorem jest Gfree24 Dariusz Brągiel w sposób niedostępny dla osób trzecich.
§ 2. Wszystkie dane są zbierane i wykorzystywane dla celów działalności gospodarczej firmy.
§ 2a. Dane osobowe przekazane Gfree24 Dariusz Brągiel podawane są mu dobrowolnie z chwilą rejestracji i założenia konta klienta, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych uniemożliwia rejestrację oraz złożenie i realizację zamówienia.
§ 3. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, modyfikowania ich, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem zgłoszenia sprzeciwu wobec firmy Gfree24 Dariusz Brągiel.
§ 4. Firma Gfree24 Dariusz Brągiel zobowiązuje się do starannego przechowywania danych osobowych Klienta oraz do nieprzekazywania tych danych bez zgody Klienta.
§ 5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji dotyczących Zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZMIANA REGULAMINU
§ 1. Regulamin może ulec zmianie.
§ 2. O treści zmian każdy Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie www.gfree24.pl wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.
§ 3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Gfree24 Dariusz Brągiel w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
§ 4. Brak akceptacji oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Gfree24 Dariusz Brągiel zgodnie z § 1. oraz § 2. rozdziału ROZWIĄZANIE UMOWY.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.gfree24.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
§ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.